Firemní školka

Na úspěšný projekt z roku 2014, kdy byla vybudována firemní dětská skupina, navázal v lednu 2016 projekt nový, taktéž s přispěním Evropského sociálního fondu. Kapacita dětské skupiny byla navýšena na 12 dětí.


Název projektu: Provoz dětské skupiny ALIKA
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002170
Příjemce: ALIKA a.s.
Harmonogram projektu: 1.1.2016 - 31.12.2017
Kapacita zařízení: 12

 

 

 

 

 

Společnost Alika, výrobce pražených ořechů, od ledna 2014 zahajuje provoz nové školky v areálu firmy v Čelčicích. Tímto krokem vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří sem mohou umístit děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. K provozu školky přispěje také dotace z Evropského sociálního fondu, který podporuje rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Přílohy

↑ nahoru