Firemní školka

Projekt provoz dětské skupiny ALIKA a.s.


Na úspěšný projekt z roku 2014, kdy byla vybudována firemní dětská skupina, navázal v lednu 2018 projekt nový, taktéž s přispěním Evropského sociálního fondu. Kapacita dětské skupiny je stanovena na 12 dětí. 

Společnost Alika, výrobce pražených ořechů, od ledna 2014 zahájila provoz nové školky v areálu firmy v Čelčicích. Tímto krokem vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří sem mohou umístit děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. K provozu školky přispěje také dotace z Evropského sociálního fondu, který podporuje rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

↑ nahoru