Firemní školka otevřena

 

Společnost Alika, výrobce pražených ořechů, od ledna 2014 zahajuje provoz nové školky v areálu firmy v Čelčicích. Tímto krokem vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří sem mohou umístit děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. K provozu školky přispěje také dotace z Evropského sociálního fondu, který podporuje rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Přílohy

↑ nahoru